فواید تمرینات کگل برای بانوان

برنامه بانوگ جمعه 26 مهر با حضور، دکتر بیتا بردبار، متخصص عصب و عضله ورزشی به توضیح در خصوص ورزشهای کگل اختصاص داشت.

1398/07/28
00:35

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر بیتا بردبار، متخصص عصب و عضله ورزشی در خصوص ورزش کگل توضیح داد: ورزش کگل مخصوص بانوان است اما آقایان هم می توانند از آن استفاده کنند. این تمرینات ورزشی برای جلوگیری از افتادگی رحم و مثانه انجام می شود.
وی توصیه کرد: بهتر است آموزش تمرینات کگل از همان سنین نوجوانی صورت گیرد. زیرا از همان سنین بافتهای نگه دارنده رحم و کف لگن مستحکم می شوند و با بالاتر رفتن سن و بارداری های مکرر شاهد رکود انسجام عضلات لگن و رحم و مثانه نخواهیم بود.
برنامه بانوگ به کارشناسی دکتر بیتا بردبار، متخصص عصب و عضله ورزشی با رویکرد اطلاعرسانی به بانوان در زمینه های ورزشی خاص خودشان و در قالب مسابقه ساعت 13 روزهای پنجشنبه و جمعه تقدیم شنوندگان رادیو ورزش می شود.

دسترسی سریع