پایان دور چهارم مسابقات شطرنج بانوان شائوشین چین/نخستین برد خادم الشریعه

نخستین برد خادم الشریعه در مسابقات شطرنج بانوان شائوشین چین برابر حریفی از روسیه بدست آمد.

1398/04/20
18:49

سارا خادم الشریعه نماینده شطرنج ایران در چهارم مسابقات شطرنج بانوان شائوشین چین برابر فامینیخ از کشور روسیه با ریتینگ 2243 به برترى رسید. این نخستین برد خادم الشریعه در مسابقات شطرنج بانوان شائوشین چین بود.

با این برد مجموع امتیازات خادم الشریعه به عدد 2 رسید تا در رده بیستم قرار گیرد.

در مسابقات آزاد بانوان شائوشین چین، 37 شطرنج باز از کشورهای ایران،چین، روسیه، بلغارستان، گرجستان، هند، مغولستان ، اوکراین و ازبکستان به رقابت با یکدیگر می پردازند.

دسترسی سریع