جدیت کریم باقری در تمرین پرسپولیس

مربی تیم پرسپولیس در تمرین امروز این تیم با جدیت خاصی بازیکنان را تمرین داد.

1398/04/07
11:16

دومین جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته از ساعت 18 در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد که گزارش این تمرین را در زیر می‌خوانید.

*‌ به دلیل اینکه تمرینات پشت درهای بسته بود هوادارانی که به محل تمرین آمده بودند پشت در ورزشگاه شهید کاظمی ماندند.

*‌ فرشاد احمدزاده که به تازگی مجدداً‌ به پرسپولیس پیوسته روز گذشته همراه با کمال کامیابی‌نیا به محل تمرین ‌آمد.

*‌ از آنجایی که چند روز قبل تولد شایان مصلح بود برخی از هواداران برای او کیک تولد به محل تمرین آوردند.

* امید عالیشاه به همراه چهار ملی‌پوش پرسپولیس و رادو شوویچ در تمرین روز گذشته غایب بودند.

* شایان مصلح روز گذشته دقایقی دور زمین نرم‌دوی کرد.

* بازیکنان پرسپولیس روز گذشته با لباس‌هایی جدید و با رنگ تازه تمرین خود را انجام دادند.

* بازیکنان پرسپولیس روز گذشته دقایقی دور زمین دویدند و سپس به کار با توپ پرداختند.

* آقاوسط و پاس‌کاری بخشی از تمرین روز گذشته بازیکنان پرسپولیس بود.

* کریم باقری مربی تیم پرسپولیس روز گذشته با جدیت خیلی زیادی بازیکنان این تیم را تمرین می‌داد.

دسترسی سریع