علت درآمد بیشتر پزشكان نسبت به اساتید ورزشی

در ویژه برنامه "ورزش تعطیل نیست" سه شنبه 8 فروردین، دكتر قره، نقش و وظایف اساتید ورزشی را ارائه كرد.

1396/01/08
11:21

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر قره، در خصوص علت درآمد بیشتر پزشكان نسبت به اساتید ورزشی، اظهار كرد: ما وقتی به سراغ پزشكان می رویم كه درد داشته باشیم و مجبور به مراجعه به بیمارستان و پزشكان شویم؛ حتی در مقابل پرداخت هزینه ها هم تسلیم هستیم؛ كار اساتید ورزشی درست برعكس است، به جای درد، سلامتی و نشاط می دهند؛ به جای ضعف، قدرت می دهند؛ به جای تجویز دارو، استراحت و انگیزه حركت می دهند و به جای درمان، پیشگیری می كنند؛ انتظار هیچ دریافتی هم ندارند.
وی، در پاسخ به این پرسش كه با توجه به مزایای ذكر شده، چرا افراد زیاد به سراغ اساتید ورزشی نمی روند، بیان كرد: به دلیل اینكه مجبور نیستند. تنها افرادی به ارزش و اثربخشی اساتید ورزشی پی می برند كه ورزش را یك علم و نیاز انسان بدانند.
دكتر قره، تأكید كرد: صاحب و مرشد ورزش، مربیان تیم های فوتبال، كشتی و دیگر رشته های ورزشی نیستند. مالكیت ورزش، هدایتگر ورزش و تنها كسانی كه حق دارند نسخه ورزشی تجویز كنند، اساتید ورزشی دانشگاهی ما هستند كه به اشتباه اساتید رشته تربیت بدنی شناخته می شوند.
وی، افزود: اساتید ورزشی ارتباط علم و اخلاق، فلسفه و فیزیولوژی، مدیریت و روانشناسی، تاریخ و اقتصاد، سیاست و فرهنگ با ورزش را یكجا به شاگردان منتقل می كنند.
برنامه ورزش تعطیل نیست، ایام نوروز از ساعت 7:15 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع