آمار کلی باشگاه سپاهان – نایب قهرمان

سپاهان 5 قهرمانی
2 نایب قهرمانی
1 عنوان سومی

1398/02/29
11:43

آمار کلی باشگاه سپاهان – نایب قهرمان
سپاهان 5 قهرمانی
2 نایب قهرمانی
1 عنوان سومی

آقای گل برتر –هر دو سپاهان
کی روش استنلی
لوسیانو ادینهو

آقای پاس:
محمد کریمی 8پاس منجر به گل
سعید آقایی 4 پاس منجر به گل
مهرداد محمدی 4پاس منجر به گل
محمد ایرانپور 3 پاس منجر به گل

بازی نبرد موفق:
کی روش -280نبرد موفق
مهدی کیانی 250 نبرد موفق

دروابان موفق
پیام نیازمند سپاهان با 15 کلینشیت

وقتهای طلایی:
سپاهان بین دقایق 16و30 مسابقات بهترین عملکرد را دشته که در این فاصله 11گل به ثمر رسانده و یک گل دریافت کرده

سپاهان 1.85 رقابتهای خارج از خانه بهترین تیم لیگ بوده است.

میانگین پاس های کلیدی:
مهرداد محمدی 1.1
مهدی ترابی1.3

مهاجم سپاهان:
میانگین نمرات کی روش استنلی 7.16 از مجموع 16 گل
میانگین نمرات علی علیپور 7.4 از مجموع 14 گل

درصد مهارتوپ دروازه بانان:
در صد مهار توپ78% علیرضا بیرانوند
درصد مهار توپ 75% پیام نیازمند


دسترسی سریع