در پایان کنگره انتخاباتی کنفدراسیون دو و میدانی آسیا، مجید کیهانی به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون دو و میدانی آسیای میانه برگزیده شد.

مجید کیهانی به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون دو و میدانی آسیای میانه برگزیده شد.

1398/02/01
21:20

به گزارش فدراسیون دوومیدانی، بیست و سومین کنگره انتخاباتی کنفدراسیون دو و میدانی آسیا امروز (شنبه) 31 فروردین ماه در دوحه قطر برگزار و در پایان نیز کابینه جدید به مدت 4 سال انتخاب شدند. دهلان الحمد با 30 رأی به عنوان رئیس کنفدراسیون دو و میدانی آسیا در سمت خود ابقاء شد و مجید کیهانی نیز که برای حضور در هیأت اجرایی کاندید شده بود، پس از پایان انتخابات برای فدراسیون آسیایی میانه با کسب 7 رأی به عنوان نایب رئیس اول این ناحیه برگزیده شد.

دلشاد نظراُف از تاجیکستان با 7 رأی رئیس فدراسیون آسیای میانه شد و کانات آمان کولوف (وزیر ورزش کشور قرقیزستان) نیز با 7 رأی به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون آسیای میانه برگزیده شد.

دسترسی سریع