نگاهی به سوابق باشگاه داری در دنیا

برنامه "باشگاه" جمعه 23 فروردین، با کوثری، کارشناس ورزش، در خصوص بحث باشگاه داری گفتگو کرد.

1398/01/23
20:54

به گزارش رادیو ورزش؛ کوثری، کارشناس ورزش، در پاسخ به این سوال که باشگاه ها از کجا شکل گرفته اند و چه استفاده ای ای از آنها می شود، اظهار کرد: یک پدیده ای مثل فوتبال با سابقه طولانی که دارد، در 150 سال گذشته خود به تکاملی رسیده است و در این تکامل اجتماعی امروزه خود تعاریف اقتصادی، مدیریتی، صنعتی و تبلیغاتی دارد. این موارد همه فاکتورهایی است که اگر باشگاهی آنها را دارا نباشد، در روند شکل گیری خود دچار آسیب هایی خواهد شد.
وی، خاطرنشان کرد: فوتبال یا باشگاه داری حدود 155 سال قبل در انگلستان شکل واقعی خود را پیدا کرد. باشگاه های آن زمان شکل امروزی نداشتند. باشگاه رکسهام شاید اولین باشگاهی باشد که عضو رسمی می گرفت و ثبت نام می کرد. چندین قهرمانی هم بدست آورده است.
تیم ناتینگهام فارست که در درهه 70 در اروپا قهرمان شد و سروصدایی کرد، 154 سال پیش به وجود آمده است. باشگاه کرای واندرز سابقه بیشتری نسبت به ناتینگهام فارست دارد؛ اما شکل باشگاه داری فوتبال ناتینگهام فارست قویتر است؛ زیرا کرای واندرز بیشتر مربوط به کریکت بود و بعداً به فوتبال تبدیل شد؛ درحالیکه ناتینگهام فارست از ابتدا خود را به عنوان یک باشگاه فوتبالی معرفی کرد.
باشگاه بریگ تاون 155 سال قبل به وجود آمد. یک بافت منسجم مدیریتی و یک مقدار بودجه داشت. افرادی هم بودند که لباس های بازیکنان را تأمین می کردند. به همین جهت این باشگاه ها قدیمی ترین باشگاه ها شناخته می شوند.
کوثری، اضافه کرد: طبیعتاً فوتبال از طریق کشور انگلستان به دیگر جاهای دنیا رفته و نقش خود را به خوبی اجرا کرده است؛ زیرا فوتبال خود رشته ای است که یک پتانسیل پنهان مردمی دارد و از آن استقبال می شود.
برنامه باشگاه، هر جمعه ساعت 13:00 به مدت 60 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع