انتشار مدارك افشا شده در برنامه ی پرونده

ملوان و تراكتور قربانی بی تدبیری دبیركل

1395/12/15
13:37

به گزارش وب سایت رادیو ورزش، دو برنامه ی اخیر "پرونده" ی رادیو ورزش به موضوع درگیری های باشگاه های ایرانی در فیفا اختصاص یافت و در این رابطه مكاتباتی از باشگاه های ملوان و تراكتورسازی با فیفا و نیز فدراسیون جهانی فوتبال با فدراسیون فوتبال ایران افشا شد كه نشان می دهد نه تنها خطر كسر امتیاز و سقوط به دسته ی پایین تر این باشگاه ها را تهدید می كند كه حتا ممكن است تیم های ملی فوتبال كشورمان نیز از تورنمت های تحت نظارت فیفا كنار گذاشته شوند.

مشروح مدارك منتشر شده در لینك زیر قابل دریافت است.

دسترسی سریع