انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان بسیج ادارات با شبکه رادیویی ورزش

انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان بسیج ادارات با شبکه رادیویی ورزش

1397/09/15
10:48

انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان بسیج ادارات با شبکه رادیویی ورزش
در نشست مشترک مدیر شبکه رادیویی ورزش و مسئول سازمان بسیج ادارات، توسعه و ترویج ورزش در قالب برنامه های مشارکتی شبکه رادیویی ورزش، با رویکرد بهبود و افزایش فعالیت‌های ورزشی کارکنان بسیجی دولت مورد تاکید قرار گرفت.

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-699940

دسترسی سریع