لیگ برتر والیبال

چهارشنبه 20 بهمن ساعت 16 رادیو ورزش:

1395/11/20
09:15

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
133 پیكان تهران - خاتم اردكان 1395/11/20 15:00 تهران خانه والیبال
134 بانك سرمایه - شهرداری تبریز 1395/11/20 17:00 تهران خانه والیبال
135 سایپا تهران - صالحین ورامین 1395/11/20 19:00 تهران خانه والیبال
136 شهرداری ارومیه - كاله مازندران 1395/11/20 16:00 ارومیه 6000 نفری غدیر
137 خاتم اردكان - پیكان تهران 1395/11/27 - اردكان آیت اله خاتمی
138 شهرداری تبریز - بانك سرمایه 1395/11/27 - تبریز شهید اقدمی
139 صالحین ورامین - سایپا تهران 1395/11/27 - ورامین شهید گل عباسی
140 كاله مازندران - شهرداری ارومیه 1395/11/27 - آمل پیامبر اعظم

دسترسی سریع