مسابقات وزنه_برداری قهرمانی جهان، ترکمنستان

102 کیلو گرم

1397/08/18
09:25

مسابقات وزنه_برداری قهرمانی جهان، ترکمنستان

دسته 102 کیلو گرم

#علی_هاشمی با کسب مدال #نقره یک ضرب و #نقره دوضرب، مدال #طلای مجموع را به گردن آویخت.

#رضا_بیرالوند با کسب مقام چهارمی حرکت یک ضرب و کسب مدال #طلای دو ضرب، مدال #برنز مجموع به گردن آویخت.

دسترسی سریع