فرارسیدن ماه ربیع الاول بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد

فرارسیدن ماه ربیع الاول بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد

1397/08/18
09:19

آمد ربیع ، فصل شکـُفتن رها شدن

با رویش گـــل نبوی هم صدا شدنفصل شکـوفه های امامت شکفتن است

از پیله ی تواتر خاکــــی جدا شدندر سایه سارباغ نبوت نشــــستن و

با کاروان دلشــــــــدگان آشنا شدنفصل برون نمودن هر کینه ازدل است

هنگام آشنایی دل ، با خــــــداشدنآری ربیع موسم باران رحـمت است

از ابر رحمتش گل تکبیر وا شدنبا بلبلان نغمه سرای بهشت گـــو:

وقت سرودن است و به گل مبتلا شدنهمراه نور بوی بهشت خـداست با

ماه ربیع آمدن و، همــــــــنوا شدن


دسترسی سریع