صداوسیما رسانه برتر بازیهای پاراآسیایی جاکارتا شد

صداوسیما رسانه برتر بازیهای پاراآسیایی جاکارتا شد

1397/07/21
15:25

صداوسیما رسانه برتر بازیهای پاراآسیایی جاکارتا شد
گروه اعزامی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به بازیهای پاراآسیایی جاکارتا به عنوان رسانه برتر شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی رادیو ورزش، پوشش مطلوب رسانه ای، انعکاس به موقع رویدادها، رعایت اصول حرفه ای و استاندارهای روز رسانه ای،
حضور همه جانبه خبرنگاران و گزارشگران صداوسیما در اکثریت رشته های ورزشی، پوشش حداکثری رویدادها،
رعایت اخلاق حرفه ای و نظم و سازماندهی مناسب از جمله معیارهای انتخاب گروه اعزامی سازمان صداوسیما
به عنوان رسانه برتر توسط IBC( International Broadcasting Center) بوده است.
بدین منظور از سرپرست گروه اعزامی صداوسیما تجلیل و قدردانی صورت گرفت.

دسترسی سریع