پایان بازی های پاراآسیایی - جاکارتا کاروان ایران با کسب 136 مدال در جایگاه سوم قرار گرفت.

پایان بازی های پاراآسیایی - جاکارتا کاروان ایران با کسب 136 مدال در جایگاه سوم قرار گرفت.

1397/07/21
10:49

رادیو_ورزش؛ موج FM ردیف 92

پایان بازی های پاراآسیایی - جاکارتا کاروان ایران با کسب 136 مدال در جایگاه سوم قرار گرفت.

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع