بازی های پاراآسیایی - جاکارتا بسکتبال_با_ویلچر بانوان

ایران 27 - 96 ژاپن

1397/07/20
|
12:13

بازی های پاراآسیایی - جاکارتا
بسکتبال_با_ویلچر بانوان

راهیابی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان به دیدار رده بندی
ایران 27 - ژاپن 96

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع