برنامه ورزشكاران ایران در بازی های آسیایی شنبه 10 شهریور

جاكارتا2018

1397/06/10
10:30

برنامه ورزشكاران ایران در بازی های آسیایی
شنبه 10 شهریور

قایقرانی
آرزو حكیمی در كایاك انفرادی 200 متر
علی آقامیرزایی در كایاك انفرادی 200 متر
پژمان دیوسالار و عادل مجللی در كانو دونفره 200 متر
هدیه كاظمی و آرزو حكیمی در كایاك دونفره 500 متر بانوان

سه گانه
انفرادی مردان - بهزاد نوبری پور

سامبو
ایرج امیرخانی در 90 - كیلوگرم و اكرم خانی در وزن 68 - كیلوگرم

بسكتبال
ایران - چین / دیدار نهایی

واترپلو
ایران - چین / دیدار رده بندی

والیبال
ایران - كره جنوبی / دیدار نهایی

تنیس روی میز
نوشاد عالمیان - لین گایو آن از چین / دیدار نیمه نهایی

@Varzeshtv

دسترسی سریع