بازی های آسیایی جاكارتا2018 قایقرانی

قایقرانی
كانوی1نفره

1397/06/08
09:30

بازی های آسیایی جاكارتا2018
قایقرانی
در كانوی یك نفره ١٠٠٠متر #محمدنبی_رضایی با ثبت زمان4:٠6.4٣4 دقیقه صاحب مدال #برنز شد.
http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع