بوكس شاهین_موسوی نماینده وزن 75 كیلوگرم

بوكس75

1397/06/08
09:15

بوكس
شاهین_موسوی نماینده وزن 75 كیلوگرم كشورمان با شكست مقابل حریف ازبكستانی حذف شد.
http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع