روند رو به رشد مشاركت در ورزش همگانی كشور

ویژه برنامه "دستاورد" روز یكشنبه 4 شهریور ماه با حضور دكتر عبدالحمید احمدی، معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان به بررسی اقدامات و دستاوردهای این حوزه در رشد و گسترش ورزش همگانی در كشور پرداخت.

1397/06/05
10:18

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر عبدالحمید احمدی، معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان پیرامون اهم فعالیتهای این معاونت اظهار كرد: حوزه معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی 3 فعالیت شاخص را در وزارت ورزش و جوانان مدیریت می كند كه شامل حوزه فرهنگی ورزش كشور، ورزش همگانی و ورزش روستایی و عشایری و بازیهای بومی و محلی می شود.
وی درخصوص دستاوردهای این حوزه در توسعه و گسترش ورزش همگانی در كشور بیان كرد: در این دوره توجه و نگاه ویژه ای به ورزش همگانی در وزارت ورزش و جوانان شده و به لحاظ ساختاری و اعتباری اتفاقات متفاوتی نسبت به دوره های گذشته رخ داده است. برای اولین بار شاهد نگاه متوازن در توزیع اعتبارات در ورزش همگانی بودیم. در ضمن تلاش خوبی صورت گرفت تا وضعیت بودجه و اعتبار حوزه ورزش همگانی ارتقا یابد. تخصیص 27 صدم درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده رقم اعتباری خوبی را برای بخش ورزش همگانی كشور فراهم آورد. از دی ماه سال 96 از این رقم اعتباری برخوردار شدیم و در اواخر سال 96 تزریق این اعتبار به استانها و بخصوص هیئتهای ورزشی استانها باعث شد كه در ورزش همگانی تحول قابل توجهی ایجاد شود.
وی تصریح كرد: سعی كردیم كه هماهنگی و هم افزایی خوبی در دستگاه ها و نهادهای متولی و همكار در حوزه ورزش همگانی ایجاد كنیم. تشكیل شورای ورزش همگانی در سطح ملی و استانی موجب شد تا دستگاه ها و نهادهایی كه ظرفیت و امكان فعالیت دارند، در كنار هم قرار گیرند و برنامه ها هماهنگ شود و ما بتوانیم جمعیت و مشاركت گسترده تری از مردم را در فعالیتهای ورزش همگانی شاهد باشیم. در طی 4 سال گذشته میزان مشاركت در ورزش همگانی از 10 درصد در سال 92 به 21 درصد در سال 96 ارتقا پیدا كرد. پیش بینی ما این است كه این روند در سال 1400 به 30 درصد افزایش پیدا كند و این روند رو به رشد حداقل به 50 درصد برسد.
معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش در رابطه با اقدامات این حوزه در زمینه ورزش روستایی گفت: 20 میلیون جمعیت كشور در روستاها ساكن هستند. از سال 94 حركت در جهت تجهیز خانه های ورزش روستایی را شروع كردیم و در پایان سال 96 توانستیم كه 2491 خانه ورزش روستایی را تجهیز كنیم. امیدواریم این رقم در سال 97 به بالای 5 هزار مورد برسد.
وی در آخر عنوان كرد: ورزش همگانی در مقطعی مورد غفلت قرار گرفت و سازمان متولی ورزش در آن برهه زمانی بیشتر به ورزش قهرمانی و حرفه ای معطوف و از موضوع مهمی مثل ورزش همگانی غفلت شد و همان اندك اعتباراتی كه به سازمان تربیت بدنی اختصاص می یافت نیز در حوزه ورزش قهرمانی صرف و ساختارها بیشتر معطوف به پیگیری ورزش قهرمانی بود. درنتیجه ما فرصتها را از دست دادیم. از سوی دیگر با گسترش شهرنشینی و ماشینی شدن امور با پدیده كم تحركی و فقر حركتی مواجه شدیم كه سلامتی افراد را به مخاطره می انداخت. همه این عوامل دست به دست هم دادند و شرایط نامطلوبی را پیش روی ما قرار دادند تا ما با جمعیت قابل توجهی كه به ورزش توجه نداشتند، مواجه شویم. برای جبران این عقب ماندگی به میانبرهایی نیاز داشتیم تا این میزان به حد قابل قبولی برسد. در این دوره این موضوع در دستور كار این معاونت قرار گرفت. در حال حاضر از نظر هماهنگی در وضعیت مطلوبی هستیم. بعلاوه ظرفیت خوبی بلحاظ زیر ساختی بعد از انقلاب بوجود آمده و اینكه بخشی از ظرفیت را در حوزه ورزش همگانی قرار دهیم، مورد توجه قرار گرفته است.
برنامه زنده "دستاورد" روز یكشنبه 4 شهریور با اجرای قاسمی و كارشناسی مهرانی بود.

دسترسی سریع