بازی های آسیایی جاكارتا2018 تنیس_روی_میز

بانوان ایران با شكست مقابل هند

1397/06/04
18:21

بازی های آسیایی جاكارتا2018
تنیس_روی_میز

در بخش تیمی، بانوان ایران با شكست مقابل هند حذف شدند.

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع