بازی های آسیایی – وزنه برداری – دسته 105 كیلوگرم

وزنه برداری – دسته 105 كیلوگرم

1397/06/04
16:12

بازی های آسیایی – وزنه برداری – دسته 105 كیلوگرم
حركت دو ضرب علی هاشمی
در حركت اول وزنه 220 را بالای سر برد
در حركت دوم در مهار وزنه 224 كیلوگرم ناكام ماند
در حركت سوم نتوانست وزنه 224 كیلوگرم را بالای سر ببرد
علی هاشمی در مجموع با 404 كیلوگرم ( 184 یك ضرب و 220 دو ضرب ) به كار خود پایان داد و به مدال برنز رسید

دسترسی سریع