بازی های آسیایی جاكارتا2018 وزنه_برداری حذف براری

بازی های آسیایی جاكارتا2018
وزنه_برداری

1397/06/04
15:45

بازی های آسیایی جاكارتا2018
وزنه_برداری
محمدرضا_براری نماینده دسته 105 كیلوگرم كشورمان نتوانست وزنه 176 كیلوگرم را مهار كند و حذف شد.
http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع