پخش زنده بازی های آسیایی مسابقات دوومیدانی رده هفتم

مسابقات دوومیدانی رده هفتم

1397/06/03
19:00

پخش زنده بازی های آسیایی
مسابقات دوومیدانی - پرتاب وزنه : علی ثمری در رده هفتم قرار گرفت
پرتاب اول : خطا شد
پرتاب دوم : خطا شد
پرتاب سوم : 17.49
پرتاب چهارم : خطا شد
پرتاب پنجم : خطا شد
پرتاب ششم : 18.21

دسترسی سریع