بازی‌های آسیایی جاكارتا2018 وزنه_برداری كسب مدال طلا

وزنه برداری
كسب مدال طلای دسته 94 كیلوگرم وزنه برداری توسط سهراب مرادی با مجموع 410 كیلوگرم

1397/06/03
13:48

بازی‌های آسیایی جاكارتا2018
كسب مدال طلای دسته 94 كیلوگرم وزنه برداری توسط سهراب مرادی با مجموع 410 كیلوگرم
بازی های آسیایی جاكارتا / دو ضرب دسته 94 كیلوگرم وزنه برداری : سهراب مرادی
حركت اول : 221 كیلوگرم مهار شد
حركت دوم : 234 كیلوگرم مهار نشد
حركت سوم : 234 كیلوگرم مهار نشد

دسترسی سریع