بازی های آسیایی جاكارتا2018 سنگ_نوردی

سنگ_نوردی

1397/06/03
10:00

بازی های آسیایی جاكارتا2018
سنگ_نوردی
الناز_ركابی و خسرو_هاشم_زاده در سه ماده سرعت، بولدورینگ و لید مجموعا هفتم و پانزدهم شدند.

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع