بازی های آسیایی تكواندو مدال برنز

بازی های آسیایی تكواندو

1397/06/01
12:55

بازی های آسیایی – تكواندو : مرحله نیمه نهایی وزن 49 - كیلوگرم : ناهید كیانی 6 – نماینده تایلند 11
ناهید كیانی به مدال برنز رسید

دسترسی سریع