بازی‌های آسیایی جاكارتا2018تیروكمان زهرا نعمتی

تیروكمان

1397/06/01
12:54

بازی‌های آسیایی جاكارتا2018
تیروكمان
زهرانعمتی بدلیل دیر رسیدن به آغاز مسابقات ریكرو از ادامه بازی‌های بخش انفرادی كنار رفت.
http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع