بازی‌های آسیایی جاكارتا2018 سنگنوردی

سنگنوردی

1397/06/01
09:47

بازی‌های آسیایی جاكارتا2018
سنگنوردی
در بخش سرعت مردان رضا_علیپور و مهدی_علیپور دوم و هفتم شدند و به مرحله نهایی راه یافتند.
در بخش سرعت زنانكبری_لكزایی‌فر و اعظم_كرمی ششم و نهم شدند و به مرحله نهایی راه یافتند.
http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع