*هفته بسیج گرامی باد*

امام خمینی(ره) :
«بسیج لشكر مخلص خداست».

1396/09/04
08:59

. برمشامم می رسدعطر شهیدان بسیج – مرغ دل پرمی زند سوی گلستان بسیج
یاحسین بن علی، ای سرور آزادگان – روز محشر كن شفاعت از جوانان بسیج
*هفته بسیج گرامی باد*

دسترسی سریع