محرومیت یك فوتبالیست لیگ‌برتری و یك مدال‌آور بازی‌های پاراآسیایی

"صادق صادقی بابا احمدی" از تیم لیگ برتری فوتبال صنعت نفت آبادان و "فائزه دیبایی" از پارادو و میدانی به ترتیب یك سال و 18 ماه از فعالیت در تمامی حوزه های ورزشی محروم شدند.

1403/02/26
14:11

به گزارش رادیو ورزش؛ افسران كنترل دوپینگ ایران نادو نمونه داخل مسابقه(IC) "صادق صادقی بابا احمدی" فوتبالیست لیگ برتری تیم صنعت نفت آبادان را در تاریخ 27 مهرماه 1402 در خلال بازی صنعت نفت آبادان و ملوان بندرانزلی در شهر آبادان اخذ نمودند، كه پس از بررسی نمونه توسط آزمایشگاه مورد تایید وادا وجود ماده ممنوعه "تاموكسیفن" از گروه ماده ممنوعه S4 لیست مواد و روشهای ممنوعه وادا، در نمونه وی تایید شد.

شورای صدور رای ایران نادو در حكم اولیه با توجه به تخلف صورت گرفته توسط ورزشكار طبق بند 1-1-6-10 مبنی بر استفاده از ماده خاص، رای 2 سال محرومیت برای ورزشكار را صادر و به وی ابلاغ نمود. اما "صادق صادقی بابا احمدی" بازنگری پرونده در شورای استیناف را درخواست كرد. پس از ارایه و بررسی مدارك پزشكی و توضیحات وی نزد شورا و با در نظر گرفتن مسئولیت مطلق ورزشكار، برای اعضای شورا محرز گردید كه ماده ممنوعه "تاموكسیفن" به دلیل مصرف درمانی وارد بدن شده است. لذا به استناد ماده 1-1-6-10 قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران بدلیل اثبات عدم تعمد در مصرف ماده ممنوعه به قصد دوپینگ، توجه ورزشكار به مسئولیت های قانونی مد نظر كد وادا و با در نظر گرفتن تبصره عدم وجود غفلت یا تقصیر قابل توجه، مدت محرومیت 2 ساله صادر شده اولیه به 12 ماه كاهش یافت. این ورزشكار از تاریخ 30/08/1402 لغایت 29/08/1403 از كلیه فعالیت های ورزشی محروم گردید.

در خصوص "فائزه دیبایی"، نامبرده در تاریخ سوم مهرماه1402 در اردوی آمادگی تیم ملی پارا دو ومیدانی برای رقابت های پاراآسیایی، توسط افسران كنترل دوپینگ ایران نادو در خارج از مسابقه (OOC) مورد نمونه گیری قرارگرفت كه پس از بررسی نمونه در آزمایشگاه مورد تایید وادا وجود دو ماده "هیدروكلروتیازید" و "تریامترن" از گروه S5 در لیست مواد و روشهای ممنوعه وادا، از دسته مواد مدر و پوشاننده تایید گردید.

پس از اعلام رای شورای صدور رای ایران نادو به ورزشكار مبنی بر تخلف و محرومیت ایشان، "فائزه دیبایی" درخواست استیناف نمود كه پس از ارائه مدارك پزشكی و توضیحات ورزشكار مبنی بر استفاده درمانی از دو ماده ممنوعه جهت كنترل فشار خون از سال 1397، شورای استیناف ایران نادو دفاع ارائه شده برای بخشودگی و كاهش دوره محرومیت را كافی دانستند. این شورا به استناد ماده 1-1-6-10 قوانین ملی مبارزه با دوپینگ نامبرده را به مدت 18 ماه از تاریخ 1402/09/06لغایت 1404/03/05از كلیه فعالیت های ورزشی محروم كرد.

ایران نادو طی بررسی های انجام داده توصیه می كند تمامی فدراسیون های ورزشی بخصوص فدراسیون جانبازان و توان یابان در مباحث آموزشی به ورزشكاران دقت نظر بیشتری داشته باشند، چرا كه داشتن دانش كافی توسط شخص ورزشكار و تیم پشتیبان وی از بسیاری از دوپینگ های ناخواسته جلوگیری خواهد كرد.

انتهای پیام/

دسترسی سریع