معرفی گزینه‌های تیم ملی كشتی فرنگی جوانان برای آسیایی و جهانی

چرخه انتخاب كشتی‌گیران تیم ملی كشتی فرنگی جوانان به منظور شركت در مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان 2024 اعلام شد.

1403/01/14
12:31

به گزارش رادیو ورزش؛ چرخه انتخاب كشتی‌گیران تیم ملی كشتی فرنگی جوانان برای شركت در مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان 2024 اعلام شد.

مفاد این چرخه به شرح زیر است:

55- كیلوگرم: علی احمدی وفا ـ با توجه به انجام كشتی های قابل قبول و پیروزی بر قهرمان كشور این وزن در تورنمنت قهرمانان تركیه از حضور در جام شاهد معاف و به عضویت در تیم ملی كشتی فرنگی جوانان در مسابقات آسیایی درآمده و پس از اتمام مسابقات قهرمانی آسیا در صورت عدم رضایت كادر فنی با نفر اول جام شاهد به منظور اعزام به مسابقات جهانی مبارزه خواهد نمود.

60 كیلوگرم: محمدمهدی غلامپور ـ با توجه به كسب عنوان قهرمانی در مسابقات جوانان و بزرگسالان كشور از حضور در مسابقات جام شاهد معاف اما پس از اتمام جام شاهد كادر فنی در خصوص نفر اعزامی به قهرمانی آسیا تصمیم گیری خواهد نمود. ضمناً انتخاب نفر اعزامی به مسابقات جهانی پس از اتمام مسابقات قهرمانی آسیا توسط كادر فنی مشخص می گردند.

63 كیلوگرم: عرفان جركنی ـ با توجه به قهرمانی ایشان در مسابقات قهرمانی كشور جوانان و كسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات كشوری بزرگسالان از حضور در جام شاهد معاف می گردد. اما با توجه به عدم رضایت كادر فنی از نحوه مبارزات ایشان در جام قهرمانان تركیه پس از اتمام جام شاهد در خصوص نفر منتخب این وزن برای شركت در مسابقات قهرمانی آسیا تصمیم گیری خواهد شد. ضمناً انتخاب نفر اعزامی به مسابقات جهانی نیز پس از مسابقات قهرمانی آسیا توسط كادر فنی مشخص می گردد.

67 كیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد ـ با توجه به عملكرد مطلوب ایشان در مسابقات جهانی سال گذشته و پیروزی در مقابل نفر اول قهرمانی كشور جوانان در مسابقات كشوری بزرگسالان با امتیاز عالی از حضور در جام شاهد معاف و به عضویت تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا در می آید ضمناً كادر فنی پس از اتمام مسابقات قهرمانی آسیا در خصوص نفر اعزامی به مسابقات جهانی تصمیم گیری می نماید.

72 كیلوگرم: اهورا بویری ـ با توجه به عملكرد ایشان در مسابقات جام قهرمانان و كسب مقام اول و پیروزی بر نفر اول كشور از حضور در جام شاهد معاف ، و به عضویت در تیم ملی كشتی فرنگی جوانان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در آمده و پس از مسابقات قهرمانی آسیا با توجه به عملكرد ایشان در خصوص نفر اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان كادر فنی تصمیم گیری خواهد نمود.

77 كیلوگرم : علیرضا عبدولی ـ با توجه به عملكرد مطلوب در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در سال گذشته و كسب عنوان قهرمانی در مسابقات جام قهرمانان تركیه از حضور در جام شاهد معاف و به عضویت تیم ملی كشتی فرنگی جوانان در آمده و پس از مسابقات قهرمانی آسیا كادر فنی با توجه به عملكرد ایشان در این مسابقات در خصوص نفر اعزامی به مسابقات جهانی تصمیم گیری خواهد نمود.

82 كیلوگرم: محمد ارجمند ـ با توجه به قهرمانی در مسابقات كشوری و نیز تورنمنت جام قهرمانان از حضور در جام شاهد معاف و پس از اتمام مسابقات جام شاهد و عملكرد كشتی گیران از بین نفر اول جام شاهد و محمد ارجمند یك نفر با صلاحدید كادر فنی به عضویت تیم ملی جهت اعزام به مسابقات آسیایی در می آیند . ضمناً پس از مسابقات قهرمانی آسیا كادر فنی درخصوص نفر اعزامی به مسابقات جهانی تصمیم گیری خواهد نمود.

87 كیلوگرم: محمد هادی سیدی ـ با توجه به قهرمانی در مسابقات كشوری و كسب عنوان سومی در قهرمانی كشور بزرگسالان و قهرمانی در جام قهرمانان تركیه از حضور در مسابقات جام شاهد معاف و به عضویت تیم ملی كشتی فرنگی جوانان در مسابقات آسیایی در آمده و پس از مسابقات آسیایی كادر فنی با توجه به عملكرد ایشان درخصوص نفر اعزامی به مسابقات جهانی تصمیم گیری خواهدنمود.

97 كیلوگرم: حمیدرضا كشتكار ـ با توجه به قهرمانی كشور و قهرمانی در جام قهرمانان تركیه از حضور در جام شاهد معاف و در صورت رضایت كادر فنی از عملكرد فنی و اخلاقی و رعایت نظم اردو در خصوص نفر منتخب این وزن جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا تصمیم گیری خواهد نمود.ضمناً پس از اتمام مسابقات قهرمانی آسیا كادر فنی درخصوص نفر اعزامی به مسابقات جهانی تصمیم گیری می نماید.

130 كیلوگرم: ابوالفضل فتحی تزنگی ـ با توجه به قهرمانی در مسابقات قهرمانی كشور و جام قهرمانان تركیه از حضور در مسابقات جام شاهد معاف و برای مسابقات آسیایی انتخاب گردید. و در خصوص نفر منتخب جهت حضور در مسابقات جهانی پس از اتمام مسابقات قهرمانی آسیا كادر فنی تصمیم گیری خواهد نمود.

انتهای پیام/

دسترسی سریع