رادیو ورزش و تب و تاب بازگشایی مدارس

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، شبكه رادیویی ورزش در روز اول مهر با پخش برنامه های متنوع به استقبال این روز می رود.

1396/06/29
14:19

به گزارش رادیو ورزش، این شبكه در مجموع بیش از 750 دقیقه برنامه زنده و تولیدی برای این روز تدارك دیده كه از برنامه صبحگاهی "صبح و ورزش" تا برنامه عصرگاهی "عصرانه" را شامل می شود.
شنوندگان رادیو ورزش در بخشهای مختلف این برنامه ها می توانند با خاطرات اولین روزهای مدرسه از زبان پیشكسوتان و مربیان حوزه ورزش در برنامه "صبح و ورزش" ، ورزش مدارس و راه كارهای مقابله با فقر حركتی و موضوعات مربوط به زنگ ورزش در برنامه "همیشه با ورزش"، روشهای آموزش مهارتهای ورزشی در مدارس در برنامه "عصرانه" و بسیاری مطالب شنیدنی دیگر در برنامه های "نیمكت" و "فرهنگ و ورزش" با این شبكه همراهی كنند.

دسترسی سریع