2ورزشكار وزنه‌برداری و كوراش به دلیل دوپینگ محروم شدند

ستاد ملی مبارزه مبارزه با دوپینگ از محرومیت دو ورزشكار ایران در رشته وزنه برداری و كوراش خبر داد.

1401/03/29
10:10

به گزارش رادیو ورزش؛ محمد هادی پورحسینی (وزنه برداری) و صدف بیرانوند (تیم ملی كوراش) به مدت سه سال محرومیت از فعالیت در تمامی حوزه های ورزشی محكوم شدند.

ایران نادو "محمد هادی پورحسینی" ورزشكار رشته وزنه برداری را به دلیل استفاده از ماده ممنوعه گروه S1 (آندروستان دیول) از تاریخ 17/02/1401 تا 16/02/1404 و "صدف بیرانوند" ورزشكار رشته كوراش را به دلیل استفاده از ماده ممنوعه گروه S1 (نورآندروسترون) از تاریخ 08/03/1401 تا 07/03/1404 محكوم كرد.

لازم به ذكر است وفق بند 10.8.1 مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، "در صورتی كه ورزشكار یا شخص دیگر، پس از ابلاغ ارتكاب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ توسط ایران نادو كه می تواند باعث محرومیت 4 ساله یا بیشتر او شود در مدت كمتر از 20 روز از دریافت ابلاغیه، تخلف را بپذیرد و دوره قطعی محرومیت را قبول كند، ورزشكار یا شخص دیگر می تواند از یك سال كاهش دوره محرومیت تعیین شده از سوی ایران نادو بهره مند شود.

با عنایت به پذیرش تخلف توسط ورزشكاران مربوطه و همكاری با ایران نادو احكام صادره برای آنان از 4 سال به 3 سال تقلیل پیدا كرده است.

انتهای پیام/

دسترسی سریع