از ساعت به مدت

صحبت‌های كاركنان رادیو ورزش درباره افتتاح اولین شبكه ورزشی مخصوص بانوان

فیلمی از صحبت‌های بانوان شاغل در رادیو روزش درباره راه اندازی اولین شبكه ورزشی مخصوص بانوان را مشاهده می‌كنید.

1401/03/11
|
13:51
دسترسی سریع
1 مناسبت