بازی های پاراآسیایی جاکارتا 2018 شنا.ششمین مدال طلا

ماده کرال100متر

1397/07/20
16:40

بازی های پاراآسیایی جاکارتا 2018
شنا

شاهین_ایزدیار در ماده 100 متر کرال پشت به مدال طلا رسید. این ششمین مدال طلا ایزدیار در این رقابت ها است.

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع