بازی های پاراآسیایی جاکارتا 2018 دوچرخه_سواری.مدال برنز

تعقیبی انفرادی

1397/07/20
15:49

بازی های پاراآسیایی جاکارتا 2018
دوچرخه_سواری

در ماده تعقیبی انفرادی مهدی_محمدی صاحب مدال برنز شد.

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع