المپیک_جوانان آرژانتین تکواندو.مدال نقره

+63بانوان

1397/07/20
14:37

المپیک_جوانان آرژانتین
تکواندو

کیمیا_همتی نماینده وزن 63+ کشورمان با قبول شکست مقابل نماینده مراکش صاحب مدال نقره شد.

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع