المپیک_جوانان آرژانتین شنا.جایگاه هشتم

100مترآزاد

1397/07/20
14:34

المپیک_جوانان آرژانتین
شنا

در ماده 100متر آزاد علیرضا_یاوری نماینده کشورمان با ثبت رکورد 52.08 ثانیه در جایگاه بیست و ‌هشتم قرار گرفت و از راهیابی به مرحله نهایی مسابقات بازماند.

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع