بازی های پاراآسیایی - جاکارتا بسکتبال_با_ویلچر بانوان.مقام چهارم

ایران 40 - تایلند 41

1397/07/20
14:22

بازی های پاراآسیایی - جاکارتا
بسکتبال_با_ویلچر بانوان

چهارمی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان در بازی های آسیایی

ایران 40 - تایلند 41

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع