بازی های پاراآسیایی جاکارتا 2018 دوومیدانی.مدالطلا ونقره

پرتاب نیزه کلاس اف33- 34

1397/07/20
13:37

بازی های پاراآسیایی جاکارتا 2018
دوومیدانی

در ماده پرتاب نیزه کلاس F33 -34 مهدی_علیزاده با حد نصاب 20.96 صاحب مدال طلا شد. در این ماده محسن_کائیدی صاحب مدال نقره شد.

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع