امروز صورت گرفت: انتصاب جدید در فدراسیون والیبال

وزیر ورزش و جوانان در حکمی فریبا محمدیان را به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون والیبال منصوب کرد.

1399/02/24
13:16

به گزارش رادیو ورزش، در حکمی از سوی وزیر ورزش و‌ جوانان فریبا محمدیان به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون والیبال منصوب شد.
در حکم دکتر مسعود سلطانی فر آمده است:
با استعانت از خداوند متعال، بنا به پیشنهاد ریاست محترم فدراسیون والیبال و به استناد بند 6 ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری به موجب این حکم به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون والیبال منصوب می شوید.

دسترسی سریع