تاریخچه

تاریخچه ورزش هندبال

بازگشت

 

انسان براي انجام دادن كارها، به طور طبيعي از دستهاي خود بيشتر استفاده مي‌كند و چون در مقايسه با پاها مهارت و قابليت بيشتري دارند، مي‌توان گفت كه انواع ورزشها و بازيهاي با دست در ميان مردمان باستان و قديم زودتر از ورزشهاي با پا رواج يافته است. ورزشي كه امروزه هندبال ناميده مي‌شود، در شكل ساده و ابتدايي خود، يعني دست به دست دادن توپ يا هر چيز مناسب ديگر. اين ورزش از ورزشها و بازيهاي بسيار قديمي است و به مراتب جلوتر از توپ بازي با پا رايج بوده است. به طور دقيق تاريخ پيدايش توپ بازي با دست و اينكه چه قوم و ملتي نخستين بار اين نوع بازي را ابداع كرد، معلوم نيست. اما مي‌توان گفت كه انواع گوناگوني از اين بازي در نزد اقوام مختلف متداول بوده است. در مصر باستان، كودكان و نوجوانان به شكلهاي دسته‌جمعي يا انفرادي به توپ‌بازي با دست مي‌پرداختند. از آن دوران نقش‌هايي بر ديوار بناهاي باستاني به جا مانده كه نشان‌دهنده انواع ساده‌اي از توپ‌بازي با دست است. در مقبره‌اي در منطقه ديپليون در نزديكي آتن نيز سنگ نوشته‌اي تاريخي وجود دارد كه در آن چنين آمده: اين توپ بازي با دست انجام مي‌شد و اين حركات موزون با توپ صورت مي‌گرفت.

هومر شاعر نابيناي يونان باستان در اثر معروف خود به نام اوديسه از نوع بازي نام مي‌برد به نام اورانيا كه ورزشكاران يونان باستان با توپ و پرتاب كردن آن به يكديگر، انجام مي‌داده‌اند. بازي هارپاستونيز كه در ميان روميهاي باستان رواج داشت نيز شبيه هندبال امروزي بود.


صفحات: 1  2  3  4  5  6