تاریخچه

تاریخچه ورزش ژيمناستيك

بازگشت

 

ورزش ژيمناستيك، اجراي حركات هماهنگ و موزوني است كه با هنرمندي و مهارت بسيار به كمك اسبابهايي خاص يا بدون كمك آنها انجام مي‌شود. لغت ژيمناستيك ريشه يوناني دارد و از كلمه ژيمنوس گرفته شده است. يونانيان به مكانهايي كه ورزشكاران در آن جمع مي‌شدند، تا به ورزش و تمرين بپردازند، ژيمنازيوم مي‌گفتند. در اين ژيمنازيومها قهرماناني كه قرار بود در بازيهاي المپيك يونان باستان شركت كنند، به طور گروهي و به نظم و ترتيب خاصي به ورزش و نرمش و بدن‌سازي مي‌پرداختند و از آموزش و راهنمايي مربيان كارآزموده برخوردار مي‌شدند. در يونان سه ژيمنازيوم بزرگ و مجهز داير بود. اما رشته‌هاي ورزشي در يونان باستان، برخلاف آنچه امروز هست، شامل كشتي گرفتن، مشت‌زني، پرش، دو، انواع پرتابها و رشته‌هايي بودكه مسابقات آن در بازيهاي المپيك باستان برگزار مي‌شد. امروزه ژيمنازيوم به تالارهاي بزرگ ورزشي گفته مي‌شود كه داراي جايگاه مخصوصي براي تماشاگران است و در صحنه تالار، مسابقات و ورزشهاي سالني نظير ژيمناستيك، واليبال، كشتي و مشت‌زني برگزار مي‌شود.

روميها به تقليد از يونانيان در امپراتوري  خود مكانهايي مشابه ژيمنازيوم ساختند و لوازم تازه‌اي به لوازم موجود در ژيمنازيوم افزودند كه اسب چوبي يكي از آنهاست. سربازان رومي بر روي اين اسبهاي چوبي مي‌نشستند و تمريم جنگاوري و شمشيرزني مي‌كردند. اين اسباب به شكل تغيير يافته و كوچك شده به نام خرك جزو اساباهاي مورد استفاده ژيمناستهاي امروزي مي‌باشد. گذشته از يونان و روم ورزش ژيمناستيك در ايران و هند و چين هم رواج داشته است. با تعطيل شدن بازيهاي المپيك باستان و از هم گسسته‌شدن امپراطوري روم، ژيمنازيومهاي يوناني و رومي نيز برچيده شدند و ورزش ژيمناستيك رفته رفته به حركات آكروباتيك كه در سيركهاي كوچك و بزرگ به نمايش درمي‌آمد محدود شد. ژيمناستيك نوين در كشورهاي آلمان و سوئد تولدي دوباره يافت. يوهان لود و يك يان آلماني و پرهنريك لينگ سوئدي از بنيانگذاران ژيمناستيك نوين‌اند. لودو يك يان كه يك معلم بود، در سال 1811 در شهر برلين يك ژيمنازيوم به وجود آورد و نوجوانان و جوانان را به اين ورزش مفيد تشويق و ترغيب كرد.

چند سال پس از تأسيس اين ژيمنازيوم، لودويك يان، خود يك مربي و معلم با تجربه در بدنسازي شد. پارالل، بارفيكس و دار حلقه كه از اسبابهاي اصلي ورزش ژيمناستيك به شمار مي‌رود از ابداعات اين پيشتاز ورزش ژيمناستيك است.

در سال 1813 در كشور سوئد معلم ديگري كه تحصيلات پزشكي نيز داشت، انستيتوي مركزي ژيمناستيك را بر پايه حركات نرمشي و مهارتي تأسيس كرد كه به زودي به يك جنبش ملي دز سراسر سوئد تبديل شد. لينگ معتقد بود كه ورزش و حركات ورزشي بايد بدون هيچ نوع زورآزمانيي و فشار بر اندامهاي بدن صورت گيرد و متناسب با نيروي بدني هر كس، شامل يك سلسله حركات آسان و نرمشي باشد. اين نوع ورزش كردن كه امروزه در دنيا رواج بسيار دارد ورزش سوئدي ناميده مي‌شود. به تدريج آنچه در آلمان و سوئد رواج يافت در ديگر كشورهاي اروپايي و سپس در آمريكا نيز رايج شدف و مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها،‌توجه بسياري به ورزش ژيمناستيك نشان دادند با شروع نهضت المپيك نوين و برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي اين بازيها، ورزش ژيمناستيك از نخستين دوره المپيك وارد بازيها شد. در نخستين دوره از بازيهاي المپيك نوين، ژيمناستهاي آلماني در مده‌هاي مختلف رشته ورزشي ژيمناستيك مدالهاي طلا را كسب كردند.

تا قبل از جنگ جهاني دوم، برتري آلمانيها و پس از آن ايتاليايي‌ها نسبت به ژيمناستهاي ديگر كشورها آشكار بود. اما پس از جنگ، به تدريج حريفان تازه‌اي قدم به عرصه مسابقات جهاني گذاشتند و شروع به قدرت‌نمايي كردند.

در بازيهاي المپيك سال 1952 هليسينكي ژيمناستهاي كشور شوروي به عنوان مدعي ظاهر شدند و در سالهاي دهه 60 ژاپنيها مهارت و برتري خود را در اين رشته ورزشي اثبات كردند. امروزه كشورهاي شوروي، چين، ژاپن و روماني از جمله پيشتازان ژيمناستيك جهان‌اند.


صفحات: 1  2  3