تاریخچه

تاریخچه ورزش بسكتبال

بازگشت

امریکا، زادگاه رشته بسکتبال

زادگاه بازي بسكتبال آمريكاست. اين بازي در اوايل پاييز سال 1891 ميلادي شخصي به نام جيفرناي اسميت پايه‌ريزي و ابداع كرد. اما از قرنها پيش در ميان ساكنان نقاط مختلف قاره آمريكا، به ويژه آمريكاي مركزي و جنوبي انواعي از بازي و مسابقه رايج بوده كه كم و بيش به بسكتبال شباهت داشته است. در كشور آرژانتين، نوعي بازي سنتي و قديمي در ميان گله‌دارها متداول است كه آن را «پاتو» مي‌نامند. در اين بازي دو تيم سوار بر است در ميداني وسيع به تاخت و تاز مي‌پردازند و هر تيم كوشش مي‌كند توپي را كه شش حلقه مانند دستگيره بر بدنه با پرتاب كردن و پاس دادن به ياران خودي، به آن سوي ميدان برساند و از حلقه و  توري سبدي كه در انتهاي ميدان بر روي ستون چوبي نصب شده  عبور دهد. اين بازي تا حدي شبيه بسكتبال است. اما شباهت بازي «پوك تا پوك» با ورزش بسكتبال بيش از اين است. پوك تا پوك در ميان اقوام متمدن قاره آمريكاي مركزي و جنوبي رواج بسيار داشت به ويژه اقوام مايا در ناحيه مكزيك كنوني اين بازي را كه با توپ و حلقه‌اي ثابت در ميداني وسيع انجام مي‌شد، با علاقه و هيجان برگزار مي‌كردند.

 باستان شناسان يك زمين مخصوص بازي پاتوك را در مكزيك كشف كرده‌اند كه گفته مي‌شود متعلق به حدود 1500 سال قبل است. در اين خاكبرداريها باستان شناسي، توپها و حلقه‌هاي بازي پوك تا پوك فراوان به دست آمده است.


صفحات: 1  2  3  4