تاریخچه

« بازگشت

تاریخچه ورزش شنا

ترویج شنا در پادگان های نظامی

در سال 1303 حادثه‌اي رخ داد كه نقش به سزايي در گسترش ورزش در ايران داشت و آن آغاز رسمي مسابقه‌هاي منظم ورزشي در پادگانهاي نظامي بود. بعدها اين مراكز نظامي در كنار مدارس به كانون اصلي ترويج ورزش در ايران تبديل شد. در اين سال سپهبد جهانباني رئيس ستاد ارتش شاهنشاهي،‌ مسئوليت اجراي برنامه‌هاي وسيعي را عهده‌دار شد. ولي در رشته‌هاي مختلف ورزشي از جمله در رشته شنا مرتباً مسابقه‌هايي ترتيب مي‌داد كه به قهرمانان هر رشته جوايز ارزنده‌اي اعطا م‌شد. قسمت اعظم اين مسابقات در ميدان مشق تهران برگزار مي‌شد.

تا سال 1314 در سراسر ايران حتي يك استخر شنا هم نبود. و فقط در اردوگاه نظامي اقدسيه تهران يك استخر براي آموزش شنا به دانشجويان دانشكده افسري ساخته شده بود. در سال 1314استخر ديگري در باغ فردوس شميران احداث شد كه به وزارت فرهنگ تعلق داشت. نخستين استخري كه شنا به منظور استفاده ورزشكاران و تعليم اصول جديد شنا در سال 1314 در منظريه تهران ساخته شد كه يك مربي ورزش امريكايي به نام گيبسون بر آن نظارت مي‌كرد. البته ذكر اين نكته لازم است كه ورزش شناي نوين ايران در همان استخر منظريه شكل گرفت. يكي ديگر از افرادي كه در زمينه گسترش ورزشهاي نوين از جمله شنا در ايران تلاش‌هاي بسياري  كرد.

ميرمهدي ورزنده پدر ورزش نوين ايران بود كه در برنامه‌هاي قبل تاريخچه مختصري از فعاليتهاي وي در اين زمينه برايتان گفته شد. ورزنده در مدت خدمت خود در زمينه ورزش، اقدامات مهمي براي ايجاد استخرهاي شنا در ايران انجام داد كه در گسترش ورزش شنا در ايران انجام داد كه گسترش ورزش شنا به شيوه جديد و بعدها در آمادگي جوانان براي شركت در مسابقات داخلي و بين‌المللي بسيار مؤثر بود.


صفحات: 1  2  3  4  5  6