تاریخچه

« بازگشت

تاریخچه ورزش شنا

شنا در ایران

با توجه به مداركي كه از تمدن ايران باستان در دست است به خوبي معلوم مي‌شود كه آن مردمان به فن شنا آشنا بوده و مي‌توانسته‌اند در رودهاي مختلف شنا كنند. به سبب موقعيت جفرافيايي ايران كه از شمال و جنوب كشور به دريا متصل است و هم به جهت تأكيدات مذهبي اين ورزش در ايران مورد توجه قرار گرفته است.

در كتاب اوستا كه كتاب مقدس دين زرتشت است، لغت شنا به صورت سِنا آمده است كه معني خود را شستن است. در زبان سانسكريت يا زبان هنديان باستان كلمه سنا به معني استحمام كردن است ايرانيان باستان از تعليم شنا دو هدف مهم داشتند، هدف اول پاكيزگي بوده كه مذهب زرتشت بر آن تأكيد مي‌كرد، هدف دوم كاربرد عملي و جنگي شنا بوده است.

هدف اول از آموختن شنا پاكيزگي و شستشو بود كه در آئين زرتشت فريضه محسوب مي‌شود و چون در زمانهاي قديم از آب رودخانه‌هايي كه در نزديكي آباديها بود براي شستشو استفاده مي‌كردند. آموختن شنا براي اطفال لازم بود. هدف دوم از آموختن شنا كاربرد عملي آن بود كه در زمان جنگ از آن استفاده فراوان مي‌شد. پس از آنكه جوانان ايراني در شناوري مسلط مي‌شدند به آنها آموزش مي‌دادند كه با تمام وسايل جنگي و اسلحه خود از رودخانه عبور كنند بدون اينكه جامه و اسلحه آنها خيس شود يا آسيبي به آنها برسد. معلوم است كه اين ورزش مهارتي براي هنگام ناگزيري در جنگ بوده است و براي انجام دادن آن نوجوانان و جنگجويان بايد مهارتي بسزا در شناوري حال مي‌كردند. اما در مجموع پرداختن به اين ورزش نه تنها در هنگام جنگ كه در زمان صلح و زندگاني عادي نيز رايج بوده است. يك نوع ديگر عبور از رودخانه در حال سواري بوده است. درباره عبور كردن رستم و كيخسرو و قهرمانانن ديگر ايران باستان از ميان رودخانه در شاهنامه فردوسي مطالب  فراواني وجود دارد. آموزش اين مهارت هنوز هم در ميان افراد ايلات ايران معمول است.

مؤلفان يوناني نيز درباره اين شيوه عبور سواران ايراني از رودخانه كه پس از تسلط آنها در فن شنا انجام مي‌شد مطالبي نوشته‌اند. گزنفون مورخ يوناني كه در سال 104 قبل از ميلاد در لشكركشي كوروش كوچك، عليه اردشير دوم شركت جست، كتابي به نام كوروشنامه دارد. او در اين كتاب درباره ورزش شناي ايرانيان مي‌نويسد: پس از آن كه جوانان در شناوري مسلط مي‌شدند ايشان را مي‌آموتند كه با تمام اسلحه از رودخانه عبور كنند بدون آنكه لباس و اسلحه آنها خيس شود يا آسيبي ببيند.

استرابون جغرافي‌نويس معرو يوناني نيز كه در كتاب جغرافياي تاريخي خود علاوه بر وصف ممالك به تاريخ مردم و آداب و رسوم آنها پرداخته است، درباره انواع ورزشهاي رايج در ميان ايرانيان باستان سخن مي‌گويد و يكي از ورزشهاي معروف ايران در دوره باستان را شنا به سوي هدف نام مي‌برد.

در دوره باستان شنا يكي از امور تعليمي اطفال بود كه در مرحله سوم تحصيلي آن را مي‌آموختند.


صفحات: 1  2  3  4  5  6