صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت راس هر ساعت از 8صبح تا 22شب به مدت 5دقيقه

اولین پوشش خبری قبل از شروع مراسم افتتاحیه با اجرای آقای خسرو والیزاده و مائده علاقه مند
استادیوم اسکونتور هالتس
ریگا پایتخت لتونی 2017

مرتبط با این