صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 10-13-16-20-22 به مدت 5دقیقه

درمرحله پایانی ماده پرتاب دیسک محمدرضا_رحمانی_فر

المپیک_جوانان آرژانتین
دوومیدانی

درمرحله پایانی ماده پرتاب دیسک محمدرضا_رحمانی_فر با ثبت رکورد مجموع 113.26درجایگاه چهارم قرار گرفت.

http://sapp.ir/radiovarzesh92

مرتبط با این