زنگ ملی ورزش هر روز از ساعت 06:00 به مدت 55دقیقه

زنگ ملی ورزش

Bootstrap Image Preview

ترغیب و تشویق مردم به ورزش همگانی و ارائه گزارش از پارك و بوستانهای تهران در خصوص حضور مردم در فعالیت های ورزشی گروهی

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306
صفحه تعامل با برنامه
دسترسی سریع
زنگ ملی ورزش