صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

زنگ ملی ورزش

Bootstrap Image Preview

برنامه زنده زنگ ملی ورزش، با رویکرد کاهش فقر حرکتی و تشویق همه اقشار جامعه به ورزش صبحگاهی، ساعت 7:30 هر روز پخش می شود. این برنامه تلاش می کند با آموزش حرکات ساده ورزشی، فرهنگ ورزش کردن در هر موقعیت و شرایطی را در جامعه ایرانی نهادینه کند. همزمان با توضیح کارشناس و آموزش حرکات توسط کارشناس در رادیو، گزارشگران برنامه به اماکن مختلف اداری، کارخانه ها، مدارس، پارکها و حتی خیابان رفته و به طور زنده از ورزش همگانی مردم گزارش تهیه می کند. حمید قاسمی، مدیر رادیو ورزش؛ معتقد است یکی از مسایلی ...

قسمت‌های پخش‌شده

قسمت بعد

  • زنگ ملی ورزش(زنده) - 5 دقیقه همه با هم ورزش کنیم. ...

    2 روز بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0