صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 10:00 به مدت 80دقیقه

زمان پخش: هر روز به جز جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه: 80دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021387-8 (021)
سامانه پیامک: 1000092 و 30000306

برنامه ای تفریحی با رویکرد سرگرمی و خانواده